AKTUÁLNĚ / Společnost

14.8.2015

Poslední dva týdny hlasování – podpořte své kandidáty prostřednictvím ocenění veřejnosti PAMÁTKY DĚKUJÍ

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem.

Zatímco odborná komise vybírá ve čtyřech kategoriích mezi 27 nominovanými, letošní novinkou je hlasování veřejnosti s názvem PAMÁTKY DĚKUJÍ. V této anketě má možnost veřejnost podpořit svého favorita. Na základě výsledků hlasování bude jméno vítěze oznámeno 15. září při slavnostním vyhlášení a předávání cen v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně.

Které akce a projekty jsou nominovány do celostátního kola soutěže o Cenu NPÚ se dozvíte na: http://www.npu.cz/patrimonium-pro-futuro/2015/vypis/

Smyslem ceny Patrimonium pro futuro je upozornit na pozitivní příklady, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. V každém kraji vybrala komise odborníků dvě nejzajímavější akce dokončené 2014 a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola v jedné ze čtyř kategorií (1. obnova památky, restaurování; 2. objev, nález roku; 3. prezentace hodnot; 4. záchrana památky). Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích a výsledky budou zveřejněny v úterý 15. září při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v zámeckém areálu Krásné Březno v Ústí nad Labem.

Své favority může letos poprvé podpořit i veřejnost: do konce srpna mohou všichni zájemci dát svůj hlas jednomu z nominovaných kandidátů v anketě na webových stránkách Národního památkového ústavu. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání cen NPÚ Patrimonium pro futuro uděleno i ocenění veřejnosti. Hlasovat můžete skrze výše uvedený prolink, kde naleznete pod stručnou charakteristikou každého z 27 uchazečů červené tlačítko. Předtím, než na něj kliknete, přečtěte si podrobnější informace o nominovaných, protože hlasovat můžete pouze jednou – a pouze pro jednoho z navržených.

O Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, a tím pádem i o přízeň veřejnosti při hlasování PAMÁTKY DĚKUJÍ, se za Ústecký kraj ucházejí Vernerův vodní mlýn v Brlohu (kategorie obnova památky) a Prezentace a obnova tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice (kategorie prezentace hodnot).

Vernerův vodní mlýn v Brlohu na Lounsku vznikl zřejmě na počátku 17. století. Vedle stavební části se zde unikátně zachovala mlynářská technologie z 19. století a z první třetiny 20. století, díky tomu je objekt ukázkovým příkladem malého venkovského mlýna adaptovaného na moderní mlýn válcový. Vedle běžných technologií je součástí jeho vybavení i unikátní savka, archaický čisticí stroj, jichž je dochováno pouze několik. Objekt prochází od roku 2009 rozsáhlou opravo, veškeré opravy jsou prováděny v úzké součinnosti s orgány státní památkové péče a s důrazem na pečlivý výběr kvalitních řemeslníků a restaurátorů. V současnosti je mlýn přístupný veřejnosti, je v něm expozice mlynářství a tradičních řemesel, pravidelně se zde konají kulturní akce, na nichž je prezentováno nejen tradiční mlynářské řemeslo, ale rovněž lidové zvyky nebo např. zpracování zdejších plodin (kdoule), které rostou v zahradě mlýna. Vernerův mlýn Brloh, o. p. s., je aktivně začleněn v mezinárodním projektu Mortelgrund – Stará solná stezka (Mortelgrund – Alte Salzstrasse). V rámci edukace návštěvníků zde byla vydána naučná publikace Cesta žita. Mlýn v Brlohu je v intencích projektu Mortelmühle (Ziel 3/ Cíl 3) součástí Krušnohorského mlýnského okruhu. Objekt je vzorovou ukázkou citlivé rekonstrukce technické památky a jejího zpřístupnění veřejnosti.

Prezentace a obnova tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice. Sousedský spolek Merboltice připravil v roce 2014 komentované prohlídky a další akce, jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá zejména v pořádání odborných a popularizačních akcí na podporu pozitivního vztahu veřejnosti k problematice péče o památkový fond a vzkříšení tradičních řemesel. Součástí činnosti spolku na obnově kulturních hodnot je i rehabilitace sousedské vesnické vzájemnosti, která v severozápadním pohraničí po roce 1945 zanikla. Mezi akce pořádané v roce 2014 tak spolek zařadil nejen každoroční Den podstávkových domů s výstavou Podstávkový dům v údolí Ploučnice nebo masopust, ale např. i úpravu veřejného prostoru vesnice (akce Kosení aleje). Díky úspěšné finanční sbírce podpořené z iniciativy Sousedského spolku Česko-německým fondem budoucnosti byly osazen na obnovenou zvonici dva zvony. Spolek mimo to pořádá filmové a hudební festivaly, tradiční masopust i dětský den a do místní knihovny zajišťuje nákup odborné literatury, která se věnuje i problematice obnovy podstávkových domů. Členové spolku svým příkladem názorně ukazují dalším vlastníkům památkově chráněných podstávkových domů jak tyto objekty udržovat, citlivě opravovat, ale zejména obývat.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem zajišťuje úkoly státní památkové péče v rozsahu své územní působnosti – okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V působnosti ÚOP je 5821 kulturních památek, z toho 3509 nemovitostí, 14 národních kulturních památek, 1 archeologická památková rezervace, 5 městských památkových rezervací, 3 vesnické památkové rezervace, 3 krajinné památkové zóny, 17 městských památkových zón a 13 vesnických památkových zón. Pracoviště ÚOP přímo spravuje 2 objekty ve vlastnictví ČR – kostel sv. Floriána je unikátní památka saské renesance, která je celoročně přístupná veřejnosti s průvodcem od prosince 2013; zámek Krásné Březno, sídlo územního odborného pracoviště, je zpřístupněn částečně při zvláštních příležitostech, jako jsou výstavy a přednášky.

Autor / zdroj: Daniel Vágner

Doporučujeme

ELITEX Machinery Kdyně

Linky na papírový karton • Stroje na výrobu papírových krabic • Dřevoobráběcí stanice • Stojany obráběcích strojů • Extrudovací stroje • Automobilový průmysl • Dvouzákrutové skací stroje • Lisovací nářadí • Rekuperační turbíny • Export do celého světa • www.elitex.cz

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Dvaadvacátý ročník festivalu Kytara napříč žánry představí špičkové kytaristy z Austrálie, USA i Evropy

Kytara je nástroj nepřeberných možností, které bez ohledu na stylové a jiné kategorie mapuje již 22 let festival Kytara napříč žánry.

Post

Zelená oáza roku putuje do Spáleného Poříčí. Zájemci o další grant mají čas do konce října

V květnu v květu. To je název sousedského projektu ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku, který získal cenu za Zelenou oázu roku.

Post

Plzeň uctila památku obětí holocaustu položením kamenů zmizelých

Město Plzeň se letos již potřetí připojilo k celoevropskému projektu k uctění obětí židovských transportů instalací dalších 16 takzvaných kamenů zmize

Reklama

Reklama

www.AUTOmobiloveDily24.CZ

PARTNEŘI

www.elitex.cz www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA