AKTUÁLNĚ / Společnost

4.9.2015

Ve výsledcích za první půlrok projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 převažuje spokojenost návštěvníků

PLZEŇ

Společnost Plzeň 2015 má k dispozici dílčí výsledky hodnocení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Získala je nejen z průzkumů spokojenosti návštěvníků jednotlivých částí programu, ale i z dat pořízených státní agenturou CzechTourism.

Na 255 akcích konaných v prvním pololetí bylo vykázáno 599 tisíc návštěv. Celkem 86 procent dotazovaných ohodnotilo kvalitu představení známkou 1 a 2. Očekávání jednotlivých účastníků byla průměrně naplněna na 90 procent.

„Součástí projektu Plzeň 2015 je intenzivní výzkum ohlasu návštěvníků a další analýzy, které mají za cíl posoudit dopady projektu do města. V závislosti na cílech se jedná například o dopady do ekonomického prostředí města nebo na turismus. Týkají se také oblastí povědomí o městě a o projektu mezi obyvateli v rámci České republiky a Evropy,“ vysvětluje Jiří Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015.

I když fakta z většiny analýz budou známa až v příštím roce, již nyní zná společnost Plzeň 2015 první čísla návštěvnosti i výsledky diváckých výzkumů při uskutečněných projektech. „Během prvních šesti měsíců se konalo 255 akcí, které figurují v oficiálním programu projektu. Jedná se o námi produkované akce a akce podporované naší společností finančně či marketingově s počtem téměř šest set tisíc návštěv,“ uvádí Martin Baxa, předseda správní rady společnosti Plzeň 2015 a 1. náměstek primátora města Plzně.

Do první desítky se tak například zařadily Slavnosti svobody, výstavy věnované Jiřímu Trnkovi, Festival světla nebo Bavorské dny. Třicet tisíc lidí přilákala k návštěvě teprve v dubnu otevřená kreativní zóna DEPO2015, o níž si 94 procent respondentů myslí, že ji Plzeň do budoucna potřebuje. A rovněž v dubnu nově otevřenými interiéry Adolfa Loose již prošlo 3 700 zájemců.

„Na příkladu z uplynulého víkendu je vidět, že program Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015 byl velmi dobře připraven a je atraktivní. Na obří loutky přišly i přijely desítky tisíc lidí z celé republiky i ze zahraničí, ukázalo se, že přesně zafungoval jeden z vrcholů projektu. Titul města kultury zajistil Plzni obrovskou propagaci, kterou bychom si sami nemohli dovolit zaplatit,“ konstatuje primátor města Martin Zrzavecký.

„Na hodnocení celého projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 je ještě brzy, vždyť jeho program zdaleka nekončí. Dílčí průběžné údaje ale ukazují, že se naplnil jeho návštěvnický potenciál a že většina akcí si u diváků získala přízeň. Navíc projekt dokázal přilákat i turisty. Do Plzně například zavítalo za uplynulý půlrok téměř 120 tisíc turistů, kteří zde přenocovali alespoň jednu noc, což je o 18 procent víc než ve stejném období minulého roku. A lze očekávat, že se díky projektu zájem o naše město udrží také v budoucnu,“ dodává Martin Baxa.

Z pohledu návštěvníků byly nejlépe hodnoceny představení L´Homme Cirque Davida Dimitriho, výstavy Jiřího Trnky a Mnichov – zářící metropole umění, literární večery v Loosových interiérech, Aladin, nový cirkus Matamore od Cirque Trottola &Petit Théâtre Baraque, Evropský den sousedů nebo Kyótský symfonický orchestr. Celkem 86 procent diváků ohodnotilo kvalitu akcí známkou 1 a 2 a jejich očekávání byla naplněna průměrně na 90 procent.

Pokud se návštěvníci vyjádřili k některým aspektům negativně, jednalo se spíše o obecné výhrady typu nepříznivé počasí nebo drobné technické nedostatky než nespokojenost s programem. „U specifických projektů, jako byl třeba Arabfest a Jeruzalémské dny, se objevily rozpaky nad programem, pramenící z určité nepřipravenosti diváků na odlišné kulturní prostředí. Nabídnout netradiční kulturní aktivity je ale jedním z cílů projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Zajímavé je, že Japan Fest prezentující japonskou kulturu, která není Plzeňanům díky partnerství Plzně a Takasaki již nikterak neznámá, má ohlasy vysoce pozitivní,“ podotýká manažer evaluace společnosti Plzeň 2015 Milan Svoboda.

Podle průzkumů se oblibě Plzeňanů těší programy vyžadující aktivní přístup účastníků. „Například do druhého ročníku Evropského dne sousedů se zapojilo 5 800 lidí, z nichž 95 procent by chtělo, aby se akce konala i v dalších letech,“ upozorňuje Milan Svoboda. Přízeň si rovněž získal program Pěstuj prostor zaměřený na komunitní řešení veřejného prostoru.

Na různých akcích v rámci programu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 bylo osloveno 2 300 účastníků. Z celkového počtu bylo 35 procent mužů a 65 procent žen. Nejaktivnějšími diváky byli lidé v mladším a středním produktivním věku. Nejvíce dotázaných bylo z Plzně (60 %), z různých míst Plzeňského kraje (14 %). Významný podíl z dotazovaných tvořili lidé z Prahy (10 %) a z krajů sousedících s Plzeňským kraje (8,8 %).

Ve srovnání s prvním pololetím 2013 byl nárůst počtu přenocování celkově 34 %; což na útratě činí příjem odhadem 200 mil. Kč. Výjimečný je nárůst počtu přenocování u zahraničních turistů, který činí 41 %; u turistů z ČR činí 26 %, proti 1. pololetí 2013 vzrostl počet ubytovaných turistů v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzni o 23,5 %; u nerezidentů činí nárůst za dvouleté období 31,2 % a u rezidentů 13,8 %.

Autor / zdroj: Radovan Auer

Doporučujeme

ELITEX Machinery Kdyně

Linky na papírový karton • Stroje na výrobu papírových krabic • Dřevoobráběcí stanice • Stojany obráběcích strojů • Extrudovací stroje • Automobilový průmysl • Dvouzákrutové skací stroje • Lisovací nářadí • Rekuperační turbíny • Export do celého světa • www.elitex.cz

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Zelená oáza roku putuje do Spáleného Poříčí. Zájemci o další grant mají čas do konce října

V květnu v květu. To je název sousedského projektu ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku, který získal cenu za Zelenou oázu roku.

Post

Plzeň uctila památku obětí holocaustu položením kamenů zmizelých

Město Plzeň se letos již potřetí připojilo k celoevropskému projektu k uctění obětí židovských transportů instalací dalších 16 takzvaných kamenů zmize

Post

Startuje Prazdroj lidem. Organizace mohou přihlásit své projekty a získat až půl milionu korun

Plzeňský Prazdroj už po osmnácté otevírá svůj grantový program Prazdroj lidem. Prazdroj mezi vybrané projekty rozdělí částku 2,4 milionu korun.

Reklama

Reklama

www.AUTOmobiloveDily24.CZ

PARTNEŘI

www.elitex.cz www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA