AKTUÁLNĚ / Společnost

Popis: O svoz odpadu v Klatovech a Sušici se postará společná firma.
O svoz odpadu v Klatovech a Sušici se postará společná firma.
26.10.2015

O svoz odpadu v Klatovech a Sušici se postará společná firma

KLATOVY / SUŠICE

Nově vzniklá firma Pošumavská odpadová s.r.o. začne od 1. ledna 2016 zajišťovat svoz směsného komunálního a separovaného odpadu v Klatovech a Sušici.

Obě města chtějí prostřednictvím společné firmy snížit náklady na likvidaci odpadu a získat lepší kontrolu nad vynakládáním prostředků v této oblasti. Součástí společnosti se mohou stát i další obce, které o to projeví zájem.

„Výsledkem našich jednání s městem Sušice je rozhodnutí založit společnost zajišťující svoz odpadu a další související činnosti. Záměrně volíme formu obchodní společnosti, a nikoliv sdružení či svazku obcí, aby mohlo docházet k akumulaci zdrojů vytvořených touto společností,“ uvádí místostarosta Klatov Václav Chroust. Vznik Pošumavské odpadové schválili v září zastupitelé obou měst. Kapitál, který města do společnosti vložila, odpovídá počtu obyvatel. Podíl Klatov tak činí 650 tisíc korun, což je 65 procent, v případě Sušice je to 350 tisíc korun (35 procent). Jednání se zástupci měst a obcí, kteří zvažují vstup do nově vzniklé regionální společnosti, se uskuteční v průběhu října a listopadu.

„Budeme se snažit, aby se pro občany obou měst jednalo o změnu k lepšímu. Rozhodně není naší snahou zdražit svoz odpadu. Nové uspořádání nutně neznamená ani změnu systému úhrad za svoz odpadu,“ dodává Václav Chroust.

Veškeré nakládání s odpady v Klatovech již řadu let zajišťuje městská společnost Odpadové hospodářství Klatovy. Ta bude nadále provozovat skládku ve Štěpánovicích a sběrný dvůr v ulici Dr. Sedláka. Svoz odpadu převezme Pošumavská odpadová. „Chceme, aby služby sběrného dvora byly nadále pro naše občany zdarma. Náklady na jeho provoz hodlá město hradit z výnosů dalších činností v oblasti odpadového hospodářství,“ sděluje Václav Chroust.V Sušici dosud zajišťovala svoz odpadu soukromá firma.

Sídlo Pošumavské odpadové bude v Klatovech. Ve sběrných dvorech v obou městech budou fungovat provozní střediska. „V Klatovech máme dostatečné technické vybavení, počet svozových vozů chceme do budoucna ještě navýšit,“ upřesňuje Václav Chroust. „Technické zázemí včetně nezbytných svozových vozů zajistí pro své středisko i město Sušice“, dodává starosta města Petr Mottl.

Část odpadu ze Sušice a Klatov by měla skončit v nové spalovně ZEVO v Chotíkově. „Chceme proto spolupracovat s Plzeňskou teplárenskou, která toto zařízení buduje. Vznikne tak další společnost Klatovské překladiště s.r.o. Jejím úkolem bude provozovat překladiště odpadu, které jsme vybudovali na naší skládce,“ vysvětluje starosta města Klatov Rudolf Salvetr. Společníky této firmy budou město Klatovy, Pošumavská odpadová a Plzeňská teplárenská.

Autor / zdroj: Václav Chroust

Doporučujeme

ELITEX Machinery Kdyně

Linky na papírový karton • Stroje na výrobu papírových krabic • Dřevoobráběcí stanice • Stojany obráběcích strojů • Extrudovací stroje • Automobilový průmysl • Dvouzákrutové skací stroje • Lisovací nářadí • Rekuperační turbíny • Export do celého světa • www.elitex.cz

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Dvaadvacátý ročník festivalu Kytara napříč žánry představí špičkové kytaristy z Austrálie, USA i Evropy

Kytara je nástroj nepřeberných možností, které bez ohledu na stylové a jiné kategorie mapuje již 22 let festival Kytara napříč žánry.

Post

Zelená oáza roku putuje do Spáleného Poříčí. Zájemci o další grant mají čas do konce října

V květnu v květu. To je název sousedského projektu ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku, který získal cenu za Zelenou oázu roku.

Post

Plzeň uctila památku obětí holocaustu položením kamenů zmizelých

Město Plzeň se letos již potřetí připojilo k celoevropskému projektu k uctění obětí židovských transportů instalací dalších 16 takzvaných kamenů zmize

Reklama

Reklama

www.AUTOmobiloveDily24.CZ

PARTNEŘI

www.elitex.cz www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA