AKTUÁLNĚ / Doprava

16.12.2012

Plzeň požádá o dotaci na vybudování cyklistické stezky podél Karlovarské třídy

PLZEŇ

Stezka je navržena v místě stávajícího chodníku a rabátka. Pás pro cyklisty má šířku 2,0 m a asfaltový povrch, chodník má proměnnou šířku 1,9 – 2,2 m a také asfaltový povrch.

Pás pro cyklisty je navržen téměř v celé délce nové stezky od chodníku oddělený zeleným pásem šířky 1,6 až 2,3 m s výsadbou stromů. V úsecích, kde pás pro cyklisty přiléhá k chodníku, je od něho oddělen hmatným pásem šířky 0,3 m. Délka nové stezky pro chodce a cyklisty je 230 m. Je součástí existující stezky pro chodce a cyklisty, která začíná v centru města, vede podél Karlovarské třídy a Studentské ulice, kde na ni má na hranici města navázat vyprojektovaná stezka pro cyklisty do obce Chotíkov (akci připravuje obec Chotíkov).

Na opravu úseku „Rondel“ získalo město v roce 2010 dotaci ze SFDI, úsek mezi křižovatkami s Lidickou ul. a ul. Na Chmelnicích byl realizován v rámci rozsáhlé rekonstrukce celého uličního profilu (investory bylo Ředitelství silnic a dálnic a město Plzeň), úsek nad ul. Na Chmelnicích byl realizován v rámci stavebních úprav jednotlivých křižovatek a mezilehlé úseky z provozního rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně.

Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem podél Karlovarské třídy je vedena podél silnice I. třídy I/20. Jedná se o pětipruhovou směrově rozdělenou komunikaci se zvýšeným tramvajovým pásem. Ve směru do centra jsou dva jízdní pruhy, ve směru z centra (tj. podél stezky) tři jízdní a následně čtyři řadicí pruhy. Vzhledem k vysoké intenzitě motorové dopravy je jízda cyklistů po této komunikaci zcela nevhodná.

Stavba má vydané stavební povolení, které nabylo právní moci dne 6. 12. 2011.

Autor / zdroj: Martin Pecuch

Doporučujeme

ELITEX Machinery Kdyně

Linky na papírový karton • Stroje na výrobu papírových krabic • Dřevoobráběcí stanice • Stojany obráběcích strojů • Extrudovací stroje • Automobilový průmysl • Dvouzákrutové skací stroje • Lisovací nářadí • Rekuperační turbíny • Export do celého světa • www.elitex.cz

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Zelená oáza roku putuje do Spáleného Poříčí. Zájemci o další grant mají čas do konce října

V květnu v květu. To je název sousedského projektu ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku, který získal cenu za Zelenou oázu roku.

Post

Plzeň uctila památku obětí holocaustu položením kamenů zmizelých

Město Plzeň se letos již potřetí připojilo k celoevropskému projektu k uctění obětí židovských transportů instalací dalších 16 takzvaných kamenů zmize

Post

Startuje Prazdroj lidem. Organizace mohou přihlásit své projekty a získat až půl milionu korun

Plzeňský Prazdroj už po osmnácté otevírá svůj grantový program Prazdroj lidem. Prazdroj mezi vybrané projekty rozdělí částku 2,4 milionu korun.

Reklama

Reklama

www.AUTOmobiloveDily24.CZ

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.elitex.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA