AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Popis: Cena Ladislava Sutnara 2016.
Cena Ladislava Sutnara 2016.
31.10.2016

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni udělí Cenu Ladislava Sutnara 2016

PLZEŇ

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navazuje na umělecký odkaz plzeňského rodáka a světově uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara.

Prostřednictvím každoročně udělované Ceny Ladislava Sutnara vyjadřuje fakulta poctu životu a dílu tohoto geniálního umělce a zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem i institucím za jejich výrazný přínos světu umění a designu.

Cena Ladislava Sutnara byla poprvé udělena v roce 2012 a od té doby ji obdržela celá řada výjimečných uměleckých osobností a institucí. Patří sem např. Steven Heller (USA), prof. R. Roger Remington (USA), prof. Gyula Ernyey (HU), prof. Markus Dreßen (DE), prof. Lech Majewski (PL), prof. Zdeněk Ziegler (CZ), doc. Jiří Šetlík (CZ), prof. Jan Solpera (CZ), J. P. Getty Trust (USA), Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum (USA), Museum of Modern Art v New Yorku (USA), AIGA, profesní organizace designérů (USA) a další.

Prestižní ocenění má podobu Sutnarova loga přetvořeného do prostorového objektu. Autorem designu je renomovaný designér a pedagog Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Petr Vogel.

Slavnostnímu ceremoniálu udílení Ceny Ladislava Sutnara 2016 bude od 13 hod. předcházet vernisáž výstavy Návrat Ladislava Sutnara před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2). Výstava na 21 panelech zrekapituluje vývoj projektu Návrat Ladislava Sutnara. Hlavním cílem je informovat širokou veřejnost o výjimečné osobnosti česko-amerického designéra a aktivitách, které ji znovu navracejí do českých kulturních dějin. Výstava potrvá do 30. 11. 2016.

Následující umělecké osobnosti a instituce obdrží dne 8. listopadu 2016 Cenu Ladislava Sutnara z rukou děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara za přítomnosti zástupců města Plzně, Plzeňského kraje a Velvyslanectví USA. Slavnostní ceremoniál se koná od 14 hod. v Malém sále Měšťanské besedy v Plzni (Kopeckého sady 13).

Anthon Beeke / Nizozemí
Anthon Beeke je jednou z nejvýraznějších postav Nizozemského a světového grafického designu. Od šedesátých let, kdy začal pracovat jako samostatný návrhář, silně ovlivnil vývoj různých výtvarných a designových disciplín i samotný veřejný prostor. Zásadní je i jeho redakční a vydavatelská činnost, například v magazínech Bloom či View on Colors. Významná je též jeho pedagogická činnost. Vyučoval na renomovaných světových školách jako Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, Cranbrook Academy of Art Detroit a Rhode Island School of Design. Umělecká rada udělila A. Beekeovi Cenu Ladislava Sutnara za inspirativnost jeho díla a myšlenek, které se staly významnou podporou a podnětem pro mnoho generací grafických designérů.

Gere Kavanaugh / USA
Gere Kavanaugh byla jednou z prvních žen, které vystudovaly design na Cranbrook Academy of Art v Michiganu. Stala se průkopnicí ženského pohledu na obor, jemuž do té doby dominovali muži. Ve svém profesním životě spolupracovala například s Victorem Gruenem, nebo s architektem F. Gehrym. Činnost G. Kavanaugh zahrnuje realizace designu textilu, nábytku, interiérů, výstav, produktů a grafik, volné umění nebo konzultantskou činnost. Svoji zálibu v typografii přetavila do návrhů vlastního písma. Cenu Ladislava Sutnara získala jako ocenění za mimořádné dílo v oboru, šíři tvůrčího záběru, a důrazu, který klade na dodržování autorských práv studentů.

Pratt Institute / USA / za instituci ocenění převezme prorektor Kirk Pillow
Historie školy Pratt Institute v New Yorku začíná 17. října roku 1887. Od svého založení vyrostla v jednu z největších a nejprestižnějších vysokých škol umění, designu a architektury na světě. Cenu Ladislava Sutnara obdržel Pratt Institut jako poděkování za jeho péči o rozvoj vzdělávání v oblasti designu a umění, v níž se stal vzorem pro obdobně koncipované školy, i v souvislosti se 130. narozeninami, které oslaví v příštím roce.

prof. akad. mal. Rostislav Vaněk / ČR
Profesor Rostislav Vaněk je výraznou osobností našeho grafického designu a typografie. Je autorem řady orientačních systémů (např. pražské Metro), corporate identity (např. Obchodní banka) a řady nových písem. Jeho zájem o živou komunikaci v oboru se projevil podnícením vzniku volného sdružení typografů, které uspořádalo řadu úspěšných výstav Typo&, nebo iniciací založení a organizací činnosti českého Typo Design Clubu. Jako pedagog úspěšně působil na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Cena Ladislava Sutnara byla profesoru Vaňkovi udělena za celoživotní příspěvek k rozvoji grafického designu, při němž vzácně vyvažuje racionální úvahu s emocionalitou.

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. / ČR
Profesor Tomáš Vlček je předním českým historikem, teoretikem umění, výtvarníkem a pedagogem. Působil jako ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a jedenáct let jako ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Hlavním předmětem jeho zájmu je kritická interpretace moderního a současného umění. Profesoru Vlčkovi byla Cena Ladislava Sutnara udělena jak za jeho celoživotní působení na poli umění a jeho teorií, tak za jeho mnohaletý zájem o dílo Ladislava Sutnara, který započal korespondencí v roce 1976 a prozatím vyvrcholil kurátorstvím výstavy Ladislav Sutnar – Venuše v Galerii města Plzně v roce 2015.

Dalším hostem slavnostního ceremoniálu bude Zoë Ryan, vedoucí a kurátorka Oddělení architektury a designu na Art Institute of Chicago. Paní Ryan dodatečně převezme Cenu Ladislava Sutnara za tuto instituci, která byla jedním z laureátů roku 2015. Druhé největší muzeum ve Spojených státech amerických a zároveň jedno z nejnavštěvovanějších muzeí ve světě prostřednictvím svých rozsáhlých sbírek pečuje o poklady světového umění. V jeho sbírkách jsou zastoupena díla světových umělců včetně tvorby Ladislava Sutnara. Významné jsou i jeho vzdělávací aktivity.

Autor / zdroj: Lenka Kodýtková

Doporučujeme

ELITEX Machinery Kdyně

Linky na papírový karton • Stroje na výrobu papírových krabic • Dřevoobráběcí stanice • Stojany obráběcích strojů • Extrudovací stroje • Automobilový průmysl • Dvouzákrutové skací stroje • Lisovací nářadí • Rekuperační turbíny • Export do celého světa • www.elitex.cz

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Plzeňáci mohou darovat městu vánoční strom a vybrat si jeho ozdoby

Správa veřejného statku města Plzně hledá vánoční strom, který bude zdobit o letošním adventu náměstí Republiky. Vyzývá proto obyvatele Plzně, případn

Post

Závod Pilsenman proběhne již v sobotu

Tradiční sportovní akce PILSENMAN 2020 se uskuteční již tuto sobotu 8. srpna v Plzni-Doubravce na louce u sv. Jiří.

Post

Mezinárodní festival DIVADLO zahajuje předprodej vstupenek

Mezinárodní festival DIVADLO, který proběhne od 9. do 16. září 2020 v Plzni, zahajuje předprodej vstupenek.

Reklama

Reklama

www.AUTOmobiloveDily24.CZ

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.elitex.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě