AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Do mateřských škol v Jičíně nastoupí 175 dětí, do prvních tříd základních škol 236 žáků
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Shutterstock

JIČÍN

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předložil Radě města předběžné výsledky zápisů do mateřských a základních škol. Město Jičín zřizuje celkem pět mateřských škol a čtyři základní školy. Z výsledků vyplývá, že kapacita školských zařízení je téměř na maximu a je zřetelný tlak na její navýšení. RM dokument vzala na vědomí.

Do mateřinek ve školním roce 2023/2024 nastoupí 175 dětí. Z toho pouze 12 představují děti bez trvalého pobytu v Jičíně. Nebylo možné vyhovět všem žádostem, zejména těm, kdy děti ještě nedosáhly věku 3 let nebo kdy děti nemají trvalé bydliště v Jičíně – a častý byl i souběh těchto dvou faktorů. Obce musí ze zákona zajistit pro své obyvatele povinné předškolní vzdělávání, což je poslední rok před nástupem do základní školy, a město Jičín tuto povinnost splnilo. Do mateřské školy U Kina nastoupí 49 dětí, do MŠ Máj 42 dětí, do MŠ J. Š. Kubína 37, do MŠ Větrov 31 a do MŠ Fügnerova 16. Všechny mateřské školy jsou prakticky naplněny.

Komise pro výchovu a vzdělávání ve spolupráci s Radou města bude hledat cesty pro navýšení kapacit, nicméně na tuto nutnost se město Jičín již strategicky připravuje. V současnosti připadají v úvahu dvě varianty. Prvním je stavební rozšíření MŠ Máj. Město Jičín má zpracovaný návrh stavebního řešení, který vzešel z architektonické soutěže. Je dostupný na webových stránkách města v sekci Rozvoj města – Připravované investiční akce. Druhým je výstavba menší mateřské školy v lokalitě Kasárna při Valdštejnově lipové aleji, kde probíhá výstavba infrastruktury a chystá se vznik nové obytné zóny. Podrobnosti jsou k dispozici taktéž na stránkách města. Vzhledem k rostoucím požadavkům je pravděpodobné, že v budoucnu budou zrealizovány oba záměry. 

Do prvních tříd základních škol v příštím školním roce nastoupí 236 žáků, z toho 48 nemá trvalé bydliště v Jičíně. Zřídí se dohromady 9 tradičních tříd. Celkem 9 žáků nastoupí do nově zřízené Montessori třídy, která bude fungovat pod hlavičkou ZŠ 17. listopadu. 11 dětí bude navštěvovat přípravnou třídu. Také v případě základní škol je nutné uvažovat o rozšíření kapacit. Zde se jako nejschůdnější řešení jeví přístavba u Základní školy Poděbradova. 

Autor / zdroj: Jan Jireš

Reklama

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.