VOLNÝ ČAS / Bazény, koupaliště

Bolevák láká ke koupání. Voda má velmi dobrou kvalitu
Ostrůvek v červenci 2022 vyčníval z vody poměrně vysoko. 
Autor / zdroj foto: Monika Krausová

Plzeň

Jedno z nejoblíbenějších rekreačních míst v Plzni – Velký bolevecký rybník, Plzeňany nazývaný Bolevák, slibuje na letošní letní sezonu příznivé podmínky ke koupání. Voda má podle odborníků velmi dobrou kvalitu, hladina Velkého boleveckého rybníka je oproti loňsku vyšší. Hygienicky rizikové sinice ve vodě nejsou.

 „Do léta vstupuje Bolevák oproti předchozím sezonám v podstatně zlepšené kondici. Kvalita vody je velmi dobrá a hladina rybníka je výše, než byla loni touto dobou. Laboratorní analýzy už také v letošním roce dokládají zlepšení chemismu vody, proto očekáváme opětovný růst vodních rostlin, které pomohou kvalitu vody dále zlepšovat,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Podle hydrobiologa Jindřicha Durase má Velký bolevecký rybník se svými 43 hektary vodní plochy výjimečné postavení. „Velmi dobrá kvalita vody v posledním desetiletí je výsledkem v Česku ojedinělého projektu zaměřeného na obnovu rybničního ekosystému. V rybníku se podařilo zvládnout koloběh fosforu, tedy pro sinice naprosto klíčové živiny, a byla podstatně zředěna rybí obsádka. Výsledkem byl ústup sinic a výrazné zvýšení průhlednosti vody. Průhledná voda s sebou ale logicky nese i růst ponořené vegetace. Ta sice velmi zlepšuje kvalitu vody, ale zároveň vadí plavcům a jachtařům. Proto je biomasa ponořených rostlin ve vegetačním období regulována žací lodí Bolek,“ upřesnil Jindřich Duras.

V první polovině léta správci rybníka na část břehu pod Bílou Horou navezou štěrk dolomitického vápence. Ten se v mělké vodě bude pomalu rozpouštět a tím zvyšovat odolnost vody v rybníku proti výkyvům pH. „To je velmi důležité, protože když bude třeba razantněji omezit růst sinic, musí se použít několik tun síranu hlinitého, aby se sinicím odebrala nejdůležitější živina – fosfor, a ony nemohly růst. A síran hlinitý je kyselý, proto je nutné, aby voda v Boleváku tento zásah snadno ustála a neokyselila se současně také,“ vysvětlil Jindřich Duras.

Velký bolevecký rybník zažíval od roku 2017 období výrazně snížené hladiny vody. Deště v letech 2021 a 2022 mu nepomohly, většinu spadlé vody zachytila vyschlá krajina, les a ostatní vegetace. Situace vygradovala v srpnu 2022, kdy v rybníku chybělo do přelivu 134 centimetrů. Vzhledem k tomu, že průměrná hloubka rybníka je 2,05 m, byla to už kritická situace. Proto byl v září 2023 dokončen projekt přečerpávání vody z Berounky. Jedná se o složitou záležitost, protože vodu v Berounce je nutné řádně předčistit, Boleváku to ale výrazně pomohlo. Díky projektu je hladina výše, než by byla bez jeho existence. V době sucha má však projekt své limity. Nízký stav hladiny a průtoku vody v Berounce v těchto dnech již dopouštění neumožňuje. „Z důvodu poklesu aktuálního průtoku v řece Berounce pod limitní hodnotu minimálního zůstatkového průtoku, který je dán povolením k nakládání s vodami, byla úpravna vody pro doplnění Velkého boleveckého rybníka 16. června odstavena. Aktuální průtok v Berounce sledujeme a pokud to podmínky dovolí, bude čerpání vody opět zprovozněno,“ informovala mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá. Další vývoj bude záležet na počasí – kolik naprší a kolik se odpaří – i na tom, jak se bude dále dařit čerpání a čištění vody z Berounky. 

V zimním období proběhly i práce na regulaci pobřežních porostů rákosu a orobince, které měly snahu se při snížené hladině silně rozrůstat. „Na rekreačně exponovaných místech bude třeba v omezování rákosu i orobince pokračovat i v létě. Aktuálně se hledá optimální způsob, tedy jakou mechanizaci použít,“ doplnil náměstek Aleš Tolar.

Další rybníky

Rybník Košinář se odlišuje od ostatních rybníků v soustavě tím, že jakost vody je z pohledu koupání podstatně horší. Je to tím, že na Košináři se s koupáním nepočítá a rybník je nově využíván pro sportovní rybolov. Proto je i rybí obsádka podstatně hustší a způsobuje svým rytím silný zákal a uvolnění živin, které pak podporují růst planktonních řas.

Ostatní rybníky soustavy se vyznačují velmi dobrou kvalitou vody. Průhlednost se pohybuje mezi 1 až 1,5 metru a po sinicích není ani stopy. Ponořené vodní rostliny jsou sice na většině rybníků přítomny, což je pro kvalitu vody velmi dobře, nacházejí se však mimo plochu nejvíce využívanou plavci a v míře, která neomezuje rekreaci. Chemicky a mikrobiologicky je voda v rybnících setrvale velmi dobré jakosti. Příznivý vývoj očekávají hygienici i v dalším průběhu léta.

Informace o stavu hladiny rybníka, čerpání a teplotě vody je možné sledovat na webu www.bolevak.plzen.eu.

 

Autor / zdroj: Monika Krausová

Reklama

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.