KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

V 1. patře jsou přístupné honosné prostory bývalé knížecí rezidence rodiny Windischgrätzů. Ve druhém je malá expozice přírodních poměrů města
 
Autor / zdroj foto: Tachovský zámek

Tachovský zámek / Tachov

V jedné z přízemních místností tachovského zámku můžete nahlédnout do vnitřního prostoru původní hradní věže. V suterénu uvidíte její hlízové zdivo složené z kvádrů o velikosti až 100 x 60 cm. V 1. patře jsou přístupné honosné prostory bývalé knížecí rezidence rodiny Windischgrätzů, které částečně slouží i pro reprezentační účely města. Ve 2. patře je malá expozice přírodních poměrů města a prostory pro krátkodobé výstavy.

Z historie zámku
První zmínky o tachovském hradisku pocházejí z roku 1126, kdy bylo na příkaz knížete Soběslava přebudováno a rozšířeno. Vznikl na úpatí vsi Tachova v místech dnešního zámku. Za vlády Přemysla Otakara II. byl na tomto místě vybudován hrad s mohutnou válcovou věží vztyčenou na hranolovém podkladu.

Za vlády Lucemburků byl hrad rozšířen o palác, který v sobě spojil konstrukce starších staveb. Za vlády Karla IV., který na hradě často pobýval, byla hradní stavba zřejmě doplněna o komfortní vybavení své doby. V 15. století byl hrad dobyt husity a stavební úpravy se omezily jen na nutnou údržbu. Četní zástavní pánové o hrad příliš nepečovali a tak zpráva z roku 1606 uvádí, že horní část věže hrozí zřícením je nutné opravit také sklepy, chlévy, konírny a další stavby. V roce 1623 již nový majitel Husmann nemohl na zpustlém hradu bydlet. Stavba byla vyloupena, zbavena oken, dveří a zařízení. Střechy byly strženy, podlahy a stropy byly prohnilé.

Hrad dále poničily nájezdy švédských a císařských vojsk a v roce 1648 byl hrad údajně Švédy až do základů vypálen. Losyové, kteří hrad vlastnili vletech 1664 až 1784, jej přestavěli na barokní zámek. Přestože Losyové měli potřebné finanční prostředky, stavba probíhala pomalu.

V roce 1787 Josef Mikuláš Windischgrätz započal s bouráním hospodářských budov zámku a nejprve vystavěl severní křídlo nového zámku. V roce 1802 byla zbourána stará hradní věž a na jejím místě vyrostlo jižní křídlo zámku. Přestavbu provedl vídeňský architekt Raimund a na závěru stavby se podílel plzeňský stavitel Šimon Michal Schell. Během stavby projekt několikrát upravoval sám Windischgrätz a některé vybudované části zámku byly proto zbourány a přestavěny.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu zámku.

Autor / zdroj: -red-

Reklama

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.