KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Zámek Zelená Hora.
Zámek Zelená Hora
Zámek Zelená Hora. 
Autor / zdroj foto: Zámek Zelená Hora

Zámek Zelená Hora / Klášter

Město Nepomuk a Zelená Hora, dva navzájem po staletí propojené osudy. Místa, která staví svou historii částečně i na mýtech. Jen někteří dnes doopravdy vědí, jak to skutečně bylo se Sv. Janem Nepomuckým, Černými barony či Zelenohorským rukopisem. Právě tyto záhady se snaží objasnit i nová expozice v Muzeu Nepomuk.

Naučná stezka Pod Zelenou Horou
Začátek stezky je v horní části nepomuckého náměstí. Na bezmála 4,5 kilometrech nabídne devět zastavení s informačními tabulemi. Seznámí návštěvníky s historií, přírodou i zajímavými osobnostmi. Stezka vede z Nepomuku, kolem zámku Zelená Hora, do obce Klášter a zpět do města. Jedná se o první naučnou stezku na Nepomucku. První zastavení představí historii Nepomuku, druhá tabule informuje o bývalém poštovním úřadě a slavných místních umělcích – o malířích Augustinovi Němejcovi a Viktoru Peškovi a spisovateli Alexandru Berndorfovi. Třetí zastavení je u sochy a studánky svatého Jana Nepomuckého a vypráví o tomto místním světci, další tabule jsou o přírodě a zvířatech, o zámku Zelená Hora, o řece Úslavě a jejich živočiších.

Jedno zastavení je věnováno také obci Klášter, která vznikla na rozvalinách bývalého cisterciáckého kláštera z 12. století. Na zpáteční cestě do Nepomuku se turisté zastaví ještě na Červeném mostě a u kapličky svatého Vojtěcha. Na každém zastavení je také soutěžní otázka pro děti. Na konci se dozvědí, jestli luštily správně. Každá tabule obsahuje navíc esoterické zamyšlení nebo poezii a obrázek namalovaný takzvanou automatickou kresbou od propagátorky tohoto druhu tvoření Evy Suttnerové ze Starého Plzence.

Expozice Zelená Hora a Černí baroni
Součástí expozice v Muzeu jsou desítky fotografií ze zámku, část původního zámeckého mobiliáře, různá vydání Rukopisu zelenohorského včetně jedněch z prvních od V. Hanky, exilová vydání Černých baronů, vojenské uniformy, dokumenty a předměty k PTP a 50. létům minulého století vůbec. Pokud chcete spatřit např. vojenský kufr místního sběratele p. Šotoly, s kterým v roce 1953 odešel na vojnu, kde působil spolu se spisovatelem M. Švandrlíkem, busty Lenina a Gottwalda, či vzácný byzantský prsten z 8. – 9. století, máte nyní v Nepomuku možnost.

Součástí expozice jsou také velkoformátové současné i dobové snímky, nebo ukázky původního mobiliáře zámku.


Z historie Zelené hory
Prvními obyvateli vrchu Zelená hora se stali v letech před naším letopočtem Keltové. Na samém vrcholu se nalézal obětní kámen a do kruhu postavené oltáře a kameny k sezení. Pověst praví, že v 10. století procházel zdejším krajem biskup sv. Vojtěch, který požehnal v dobách velkého sucha lidu žijícího pod horou, brzy na to začalo pršet a vrch se zazelenal (odtud Zelená hora). I ve městě pod horou pomoklo, tudíž bylo nazváno Pomukem – později Nepomukem.

Kolem roku 1144 vznikl pod horou cisterciácký klášter, jehož účelem bylo vymýtit stopy pohanství v tomto kraji. Zelená hora se stala majetkem onoho kláštera, který vystavěl na ni zřejmě nějakou strážní věž. První písemná zmínka o opevněném sídle na této hoře pochází z roku 1221, kdy dal král Přemysl Otakar I. list nepomuckému opatovi, aby zdejší lid nebyl obtěžován robotou při budování hradů Teslína, Práchně a Zelené Hory.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu zámku.

Autor / zdroj: -red -

Reklama

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.