KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Historický park Bärnau-Tachov.
V historickém parku Bärnau-Tachov se setkáte s živým zpodobením historie. Můžete se dotýkat nábytku
Historický park Bärnau-Tachov. 
Autor / zdroj foto: geschichtspark.de

Historický park Bärnau-Tachov / Bärnau

Historický park Bärnau-Tachov z období středověku je největším archeoparkem svého druhu na německy mluvícím území. Návštěvníci neprochází obyčejným muzeem, ale setkávají se s živým zpodobením historie. Smíte se dotýkat kusů nábytku, ze všech stran si prohlédnout i nechat si ukázat použití nástrojů a podobných věcí.

Historický park je s více než 30 zrekonstruovanými budovami z období středověku největším archeoparkem svého druhu na německy mluvícím území. Ve třech sídelních skupinách můžete navštívit např. slovanský dlouhý dům, hrádek typu motte s přidruženými obytnými a hospodářskými budovami, jakož i velký příbytek z 9. – 13. století n. l. Tímto jedinečným způsobem ukazuje Historický park dějinný vývoj regionu, který se vyznačuje sblížením bavorského obyvatelstva se slovanskými osadníky.

Především při zdejších akcích zprostředkovávají reenactoři živý dojem tehdejšího každodenního života. Historie je tu doslova všudypřítomná. Jak bydleli lidé před více než 1000 lety, jak pracovali, co jedli? Jak se vyvinulo oblečení a bydlení od 800 do 1300 n. l.?

Vydejte se na cestu časem a zažijte to sami. 

O archeoparku
Je to především muzeum, kde si můžete nejen prohlédnout předměty, ale dokonce vstoupit do celých domů. Cítíte atmosféru, když stojíte v obývacím prostoru, jaký byl běžný den v raném a vrcholném středověku. Smíte se dotýkat kusů nábytku, ze všech stran si prohlédnout i nechat si ukázat použití nástrojů a podobných věcí. Nahlížíte přes rameno řemeslníkům při stavění a hospodyním při vaření (pouze při vybraných akcích).

Pozoruhodné přitom je, že všechny budovy jsou věrnými rekonstrukcemi originálních domů, které dnes již neexistují. Jak vypadaly mohou archeologové přesto vysledovat na základě dřevěných a kamenných zůstatků. Díky nejmodernější technice je dokonce možné určit stáří přesně na rok.

Zdejší hostinec je například vytvořen přesně podle modelu, který je datován 1261. I vybavení domů, počínaje nábytkem až po osobní věci našich středověkých představitelů, odpovídá historickým nálezům archeologů. 

Živá historie
Návštěvník Historického parku neprochází obyčejným muzeem, ale setkává se s živým zpodobením historie.

Navštíví slovanskou vesnici z období kolem roku 1000 n. l. Ve zdejší mírně kopcovité krajině poblíž řeky a rybníka tvoří původní typy domů ucelenou, harmonickou osadu. A přímo tady se chová i dobytek, obhospodařuje se zemědělství, tady se žije a jsou uctíváni bohové.

Avšak čas se nedá zastavit a na okraji vesnice spatří návštěvník ihned dva svědky tohoto nezadržitelného vývoje. V 9. století začínají Frankové expandovat směrem na východ. Karel Veliký rozšiřuje svou říši a Ottoni opevňují stávající a zakládají nová území a hrady.

Dokonce i tady, na hranici mezi mocenskými územími, vzniká na umělém pahorku obehnaném vodním příkopem správní sídlo a nad krajinou se honosně tyčí dřevěná ochranná věž. S novými pány přichází i nová víra, a tak dochází ke stavbě dřevěného kostelíka, který se stal součástí života lidí ve vesnici, ale přece ne tak docela.

Ačkoli hrad a kostel působí trochu staromódně, kdysi byli znamením pokroku. Míjíte je a vstupujete do období vrcholného středověku. Vítejte v osadě ze 13. století! Nic „slovanského“ nebo „raně německého“ na domech neuvidíte. Místo toho známky nových technologií: nařezané fošny a trámy, kovárna s velkým kovářským měchem, trojpolní hospodářství s „moderními“ pluhy a na „nové“ budově krčmy opravdové hrázdění.

Více informací včetně aktuálních akcí, otevírací doby a cen vstupného najdete na webu geschichtspark.de.

Autor / zdroj: -red-

Reklama

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.